Deti by mali mať
z učenia radosť

Zaručený recept na to, ako z dieťaťa vychovať „dospeláka“ neexistuje, no učenie nemusí byť iba drina.

Volám sa Juraj Hipš a som otec, učiteľ a dvadsať rokov sa zaoberám tým, ako zlepšiť vzdelávanie v našej krajine. Robím všetko pre to, aby sa splnila túžba každého rodiča na Slovensku – aby sa naše deti naučili zručnosti, vedomosti a hodnoty pre budúcnosť.

Na to všetko je potrebná jedna vec
– kvalitné vzdelanie.

Snažím sa o to, aby každé dieťa na Slovensku malo dostupné moderné školy, priestor na sebarozvoj a šancu na uplatnenie. Verím, že sa to dá tak, aby mali zároveň z učenia radosť.

Mnoho rokov som ako riaditeľ neziskovej organizácie Živica podporoval šikovných a motivovaných učiteľov, riaditeľov a vysokoškolských pedagógov. Spoločne sme sa usilovali zmeniť školstvo zdola. Takáto zmena je potrebná, ale nestačí.

Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky. Za stranu SPOLU – občianska demokracia by som rád presadil zmenu zhora, ktorá bude v súlade s tým, o čo sa už dlho usilujú mnohí inovatívni a odvážni učitelia a učiteľky.


Mojím cieľom je, aby z našich detí jedného dňa vyrástli múdri a šikovní dospelí, ktorí budú svet vnímať v celej jeho komplexnosti a budú naň pripravení.

Prečítajte si moje príbehy

„Problémom dospelej spoločnosti je, že chodenie do školy prirovnávame
k chodeniu do práce.“

O mne

bio

Narodil som sa v roku 1976 v Bratislave. Vyštudoval som filozofiu a estetiku. Pôsobil som ako učiteľ na strednej škole úžitkového výtvarníctva a na gymnáziu. V roku 2000 som založil Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ako dlhoročný riaditeľ som spoluzakladal prvú komunitnú školu na zaježovských lazoch, kde s rodinou žijem. Absolvovali ju aj moje deti. Pre učiteľov sme založili program Komenského inštitút, ktorý bol v roku 2017 zaradený medzinárodnou organizáciou Varkey foundation medzi štyri najinšpiratívnejšie programy na podporu učiteľov na svete. Stál som pri zrode ceny Učiteľ Slovenska, ktorá oceňuje prácu kvalitných pedagógov a je súčasťou prestížneho medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize. Za svoju prácu v oblasti školstva som získal Cenu MOST za dlhodobý prínos vo vzdelávaní a cenu za občiansku angažovanosť od Nadácie Orange.

Recept na to, ako z dieťaťa vychovať šťastného „dospeláka“ neexistuje. Predstupujem pred vás však s príručkou, v ktorej som so svojím tímom zhrnul nápady, rady a skúsenosti inšpiratívnych ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia. Venujeme sa v nej oblastiam, ktoré sú pre rodičov vo vzťahu k deťom dôležité. Vychádzame z presvedčenia, že učenie nie je iba drina, ale môže byť aj záživné a deje sa nielen v lavici, ale aj prostredníctvom hier, v prírode či čítaním kníh. Zameriavame sa na vplyvy, ktoré prispievajú k fyzickému a psychickému zdraviu detí, sústredíme sa na komunikáciu s deťmi aj v ťažkých situáciách. Nájdete v nej odpoveď na otázku, kedy by deti mali chodiť do postele aj ako s nimi hovoriť, ak máme podozrenie na šikanu. Zo stránok našej príručky sa vám prihovoria odborníci na vzdelávanie, učitelia, rodičia a tiež samotné deti.

Podporte nás Odoberajte novinky Opýtajte sa ma