7

A úlohy už
máš hotové?

Niektorí učitelia dávajú domácich úloh veľa, iní prakticky žiadne. Niektorí ich dávajú všetkým žiakom, iní len tým, ktorí nesplnili zadanie. Dostávajú ich tak vlastne za trest. Aj my sami koniec-koncov k domácim úlohám pristupujeme rôzne: niektorí ich s deťmi doma robia, iní nie. Univerzálny návod, ako to robiť správne neexistuje, pretože, každé dieťa je špecifické a každá rodinná situácia je iná.

Mal by ideálny učiteľ zadávať domáce úlohy?

Podľa prieskumu agentúry FOCUS pre Komenského inštitút sú rodičia viac naklonení zadávaniu domácich úloh, než ich deti. Až 85 % žiakov si myslí, že ideálny učiteľ by domáce úlohy dávať nemal. Naopak väčšina rodičov, 57 % opýtaných, považuje za ideál, keď žiaci domáce úlohy dostávajú.

Zdroj: Agentúra FOCUS
pre Komenského inštitút, 2019

Anketa

Stanislava
Opátová

Učiteľka 1. stupňa, ZŠ s MŠ v Nižnej,
finalistka ceny Učiteľ Slovenska 2019

Keď sa učíme písať a niektoré deti majú „tvrdú“ ruku, musia si to precvičiť aj doma. Podobne aj čítanie. Domáce úlohy preto v prvom ročníku dávam. Z matematiky väčšinou len zaujímavé, hravé úlohy, ktoré sú dobrovoľné. Vo vyšších ročníkoch domáce úlohy takmer nedávam, výnimočne napríklad pri vybraných slovách. Domáce úlohy sa mi zdajú zbytočné. Deti, ktoré to nevedia v škole, to nevedia ani doma a ak im nevedia poradiť rodičia, je to nanič. Navyše si myslím, že keď už deti úlohy dostanú, mali by ich robiť samy.

Miriama
Glovňová

Učiteľka na 2. stupni,
ZŠ s MŠ Lužianky

Dávam dobrovoľné domáce úlohy, z ktorých si môžu vybrať. Jediná podmienka je mať ich určitý počet za polrok. Majú tiež možnosť vypracovať si domáce úlohy v škole. Mám na to vyhradený deň, keď ostávam dlhšie v práci.

Jozef
Šujak

Učiteľ slovenského jazyka a dejepisu
na gymnáziu v Považskej Bystrici

Nie som veľký prívrženec domácich úloh. Žiakom zdôrazňujem, že je pre mňa dôležité, aby zvládli a pochopili učivo z hodiny a čas doma využili na rozvoj svojich záujmov. Majú právo na voľný čas a jeho zmysluplné využitie. Ak tento vzácny čas premrhajú, je to aj o ich osobnej zodpovednosti. Ak dám úlohu, snažím sa, aby mala pre žiakov zmysel a nesuplovala hodinu.

Noémi
Ráczová

Učiteľka na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, držiteľka ceny verejnosti
v súťaži Učiteľ Slovenska 2018

Domáce úlohy väčšinou nedávam. Mnoho žiakov, žiaľ, nemá podmienky na prácu doma
a tiež potrebujú čas na oddych. Ak sú v škole od ôsmej do pol tretej a z každého predmetu majú na úlohu zadanie na 10 až 15 minút, pri siedmich predmetoch to sú ďalšie dve hodiny. Ak im predsa dám nejaké zadanie, majú na to dlhší čas, napríklad týždeň. Pochopila som, že má väčší zmysel učiť sa spolu a pomalšie, ako rýchlo a nekvalitne. Veď aj u dospelých platí, že by si nemali brať prácu domov. Telo a myseľ si potrebujú oddýchnuť a spracovať daný deň.

Čo v prípade nedorozumenia

Niekedy dochádza k nedorozumeniam a z času na čas sa azda v každej rodine stane, že rodičia nesúhlasia so známkovaním alebo množstvom domácich úloh, ktoré deti zo školy nosia. Učitelia sa zhodujú, že riešením je pokojný rozhovor rodiča s učiteľom. „V každom prípade by som odporúčal reagovať pokojne. Dobre sa porozprávať s dieťaťom, aby rodič čo najpresnejšie poznal jeho pohľad. Potom by som sa obrátil na konkrétneho vyučujúceho, dohodol si s ním osobné stretnutie a osobne skonzultoval problém. Často sa veci vyriešia hneď, pretože ide o chybu v komunikácii,“ vysvetľuje Jozef Šujak, učiteľ slovenského jazyka a dejepisu na gymnáziu v Považskej Bystrici. „Ak by stretnutie nebolo produktívne a som ako rodič presvedčený o nespravodlivosti, obrátil by som sa na vedenie školy,“ uzatvára.

Podporte nás Odoberajte novinky Opýtajte sa ma