11

Hovorme
spolu o škole

Slovenský vzdelávací systém potrebuje zásadné zlepšenie a potrebuje ho naliehavo. Musí reagovať na požiadavky súčasnej doby a opierať sa o najnovšie poznatky. Najmä však pritom musí myslieť na to najdôležitejšie — na naše deti.

V tejto príručke som sa vám snažil predstaviť témy, ktoré považujem za dôležité.

Školstvu sa venujem celý život a nie je len mojou kariérou, ale aj srdcovou záležitosťou. Mojím cieľom je, aby z našich detí jedného dňa vyrástli múdri a šikovní dospelí, ktorí budú svet vnímať v celej jeho komplexnosti a budú naň pripravení. Nič viac a nič lepšie totiž pre naše deti nemôžeme urobiť.

K tomuto poznaniu ma priviedli aj moje vlastné deti. Keď som sa ich zvykol pýtať: „Čo bolo v škole?“, odpovedali: „Nič.“ Postupne som sa naučil, že sa nemôžem pýtať na vzdelávanie týmto spôsobom. Lebo sa budeme stále rozprávať len o ničote. A to je o ničom. Ak sa chcem s deťmi rozprávať o škole, musím to robiť inak.

Na záver si preto dovolím pripojiť niekoľko krátkych
a jednoduchých rád:

Pýtajte sa svojich detí na ich zážitky v škole. Zaujímajte sa o to, čo a ako prežívajú.

Nepýtajte sa ich len na to, čo sa v škole naučili a aké známky dostali. V škole toho zažívajú omnoho viac.

Pýtajte sa ich aj tieto otázky: „Čo ťa dnes v škole najviac bavilo?“ „Čo zaujímavé si dnes v škole zažil?“ „Ako si sa dnes v škole cítil?“ „Aká bola najlepšia/najhoršia vec, ktorá sa dnes v škole stala?“

Podporte nás Odoberajte novinky Opýtajte sa ma